Swish: 1231884022
Bankgiro: 5780-2076
runn-is.net

Runn-is är en ideell förening som verkar för att främja friluftslivet på sjön Runn och angränsande sjösystem vintertid. Vi ser till att banor för långfärdsskridskoåkning plogas och stöder andra vinteraktiviteter som gör att regionens boende och besökare får njuta av vår vackra sjö.

Israpport

Israpport


Torsdag 21 Februari 2019 | Kl 21:12


Runn: Blå bana, bra åkbart, ca 5 km/varv. Röd bana: åkbar, överisar kan förekomma. Åk i mitten av banorna, kanter kan ha överis. Påfarter Främby Udde, Hälsinggårdspiren, Ö Främby och Källviken. Ösjön: Banor och påfarter: bra åkbart, överis kan förekomma. Åk i mitten av banorna. Varning! Isytan kan mjukna vid +grader och fryser till överis vid-grader. Nu hoppas vi på mer -grader och blå himmel. Åk alltid på mittpartiet av banorna! All åkning på egen risk. Ta på hjälm och isdubbar. Stavar är bra att ha.

Rapporten lämnad av: Anders B

Israpport Vikasjön

Vädret just nu
Mer utförligt väder hittar du på vädretifalun.seIskarta 2018-2019


Runn-is Iskarta

Avvikelser från iskarta:


Ny iskarta för säsongen. Vi ändra rödbana. Ny sträckning likt förra säsongen. Delar av röd och gul bildar en ny röd bana. Vi tror att sträckan över Pilsundet och udden Dejstolen även denna vinter har osäker is (sprickor och råkområden). Grön bana, Storsund, är inte i nuläget möjlig att plogaupp till åkbar is (vi får vänta och se). Vit-sträckade banor avser påfart/förbindelser. Ösjön planeras lika som förra säsongen.

Anders Björn | 2019-02-01 07:53:28


Nerladdningsbar karta i PDF


Kameror


Kamerorna uppdateras med jämna mellanrum. Kameran vid Hälsinggårdsbryggorna är inte i bruk. Vi undersöker förutsättningar för en ny lösning.

Storsund

Storsund

Främby Udde

Främby UddeKontakt


Roger Löfgren

Ordförande och banansvarig
tel 023 630 65

Christian van Dartel

Kassör och aktiviteter/event
tel 076 824 81 71

Anders Björn

Mediakontakt
tel 073 756 72 64


Runn Is

Blåbärsstigen 46
784 76 Borlänge
Bankgiro: 5780-2076
Organisationsnummer: 802439-7765


Partners


Runn-Is har ett flertal samarbetspartners. Företag och organisationer som hjälper oss utveckla föreningen, både idrottsligt, socialt och tekniskt. Stort tack för ert stöd.

Kopparstaden
Dalarnas Försäkringsbolag
Motorbiten
Göthes Industribeslag AB
Heimer Organization AB


Information om GDPR


GDPR som står för General Data Protection Regulation är en dataskyddslag som gäller inom EU f o m 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss på Runn-is att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya lagen innebär att du har en antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Vill Du veta mer?
Kontakta oss på info@runn-is.net