Swish: 1231884022
Bankgiro: 5780-2076
runn-is.net

Runn-is är en ideell förening som verkar för att främja friluftslivet på sjön Runn och angränsande sjösystem vintertid. Vi ser till att banor för långfärdsskridskoåkning plogas och stöder andra vinteraktiviteter som gör att regionens boende och besökare får njuta av vår vackra sjö.

Israpport

Israpport


Torsdag 21 Mars 2019 | Kl 15:26


Tack för i år! Nu stänger vi skridskobanorna på Runn och Ösjön. Vår värmen gör att isarna inte längre är säkra. Men, vi ses nästa vinter! // plogarna

Rapporten lämnad av: Anders B

Israpport Vikasjön

Vädret just nu
Mer utförligt väder hittar du på vädretifalun.seIskarta 2018-2019


Runn-is Iskarta

Avvikelser från iskarta:


Ny iskarta för säsongen. Vi ändra rödbana. Ny sträckning likt förra säsongen. Delar av röd och gul bildar en ny röd bana. Vi tror att sträckan över Pilsundet och udden Dejstolen även denna vinter har osäker is (sprickor och råkområden). Grön bana, Storsund, är inte i nuläget möjlig att plogaupp till åkbar is (vi får vänta och se). Vit-sträckade banor avser påfart/förbindelser. Ösjön planeras lika som förra säsongen.

Anders Björn | 2019-02-01 07:53:28


Nerladdningsbar karta i PDF


Kameror


Kamerorna uppdateras med jämna mellanrum.

Storsund

StorsundHälsinggårdsbryggorna

Hälsinggårdsbryggorna

Vy från RSS klubbhus.


Kontakt


Christian van Dartel

Ordförande, aktiviteter/event
076 824 81 71

Ted Karlsson

Kassör
070 303 16 91

Mikael Lindell

Sekreterare
070 611 49 51

Anders Björn

Mediakontakt
073 756 72 64

Samtliga kan nås på info@runn-is.net


Runn Is

Blåbärsstigen 46
784 76 Borlänge
Bankgiro: 5780-2076
Organisationsnummer: 802439-7765


Partners


Runn-Is har ett flertal samarbetspartners. Företag och organisationer som hjälper oss utveckla föreningen, både idrottsligt, socialt och tekniskt. Stort tack för ert stöd.

Kopparstaden
Dalarnas Försäkringsbolag
Motorbiten
Göthes Industribeslag AB
Heimer Organization AB


Information om GDPR


GDPR som står för General Data Protection Regulation är en dataskyddslag som gäller inom EU f o m 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss på Runn-is att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya lagen innebär att du har en antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Vill Du veta mer?
Kontakta oss på info@runn-is.net